אירעה תקלה

ע

לא ניתן לחייב כרטיס אשראי זה.

כ

כ

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435