איתכפיא או איתהפכא

אורי מייטליס • תשס"ט

אותה מחשבה זרה, שמפריעה את התרכזותינו בעבודת הקודש, היא בעיני החסידות אשת יפת תואר, הנשבית, מיטהרת ולבסוף מתקדשת. שיח לשבת כי-תצא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435