קריאה בספר מלכים: אליהו ו'הבן של'

הרב אלחנן ניר • ד' אדר ב

עיון בעימות בין אליהו ואחזיה, סיום מלכים א ותחילת מלכים ב.