אל שדי ושם הוי"ה: הרהורים על השמות

הרב יאיר דרייפוס • כ"ו טבת תשע"ו

על אל שדי ושם הוי"ה כשתי קטבים של הקיום הדתי, ועל הזיקות בין 'גילוי וכיסוי בלשון' של ביאליק לתורות של אדמו"ר הזקן.