אל שדי ושם הוי”ה: הרהורים על השמות

הרב יאיר דרייפוס • כ"ו טבת תשע"ו

על אל שדי ושם הוי”ה כשתי קטבים של הקיום הדתי, ועל הזיקות בין ‘גילוי וכיסוי בלשון’ של ביאליק לתורות של אדמו”ר הזקן.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435