אמרות ה' אמרות טהורות

משה שריאל • תשע"ב

המון טיפוסים יש בפרשת נשא: לווים, מצורעים, כהנים, נשיאים, נשים סוטות ונזירים – אבל מה הקשר ביניהם? ומה זה מלמד אותנו על עצמנו? שיח לשבת נשא