אמת ואמונה

הרב שג"ר • תשס"ו

שיעור בליקוטי מוהר”ן תורה ז, ב-ג

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435