אמת מארץ תצמח

איתמר נדב • תש"ע

שיח לשבת משפטים על הפער שבין אמת מוחלטת לאמת יחסית והדינים שנותן הקב"ה לעמו.