אני לדודי ודודי לי – מחשבות לח"י אלול

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ו

על יום הלידה מול יום המוות, על החיים שביניהם, ועל השיפוט העצמי התמידי, שמקבל בחודש אלול ממד של תיקון ואהבה.דברים שנאמרו בהתוועדות ח"י אלול תשס"ו.