אני לדודי ודודי לי – מחשבות לח”י אלול

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ו

על יום הלידה מול יום המוות, על החיים שביניהם, ועל השיפוט העצמי התמידי, שמקבל בחודש אלול ממד של תיקון ואהבה.דברים שנאמרו בהתוועדות ח”י אלול תשס”ו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435