אף אחד לא סופר אותי?

צבי ויינגרטן • תשע"ב

מספרים, מספרים, כל כך הרבה מספרים ומה למדנו מכל זה – לא על יחסי הקב"ה וישראל אלא על יחסי העם ומנהיגיו, האדם ואלוהיו. שיח לשבת במדבר.