ארון ומזבח

ר' נעם סמט • תשס"ח

כבוד ה’ הממלא את המשכן עם חנוכתו מצטמצם לשני מקומות – פנימה אל קודש הקודשים, והחוצה אל מזבח החיצון. מה משמעות הדברים? שיח לשבת שמיני.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435