ארץ אהבתי 2 – רשב"י וירושלים

הרב יאיר דרייפוס • תשע''ה

קריאה באידרא זוטא פרשת האזינו על סיפור מותו של רשב"י. דיבור סביב שמרנות ומתירנות. על ספירות נצח הוד ויסוד וקודש הקודשים.