ארץ מנוחת אהבה ונדבה

הרב יאיר דרייפוס • כב כסלו תשע"ז

מחשבות לקראת חנוכה, ודיבור על שייכות למקום בעקבות אירועי עמונה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435