אשרי העומדים על סודך

צבי ויינגרטן • תש"ע

סיפור על הקשת בענן, רשב"י וניסוך היין הוא גם סיפור על ברית, אשמה ותיקון עולם. שיח לשבת אמור.