את עשו שנאתי

צבי ויינגרטן • תשע"א

שנה אחר שנה עולים התחושות המרות בגרון על העוול שנעשה לעשו והצגתו ה”מוטעית” על ידי חכמי המדרש. שיח לשבת תולדות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435