בֹּא, בֹּא אל פרעה

רוני בר-לב • תשס"ח

עומק הפנייה של ‘בֹּא’ טמון ברמת האינדיבידואליות הטהורה שמייחס הפונה לאחר. הפנייה היא אישית אליו, בקשה ממנו להצטרף. שיח לשבת פרשת בא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435