באורך נראה אור

אלחנן ארזי • תשס"ז

הקב”ה, אורו של עולם, מצווה אותנו על הדלקת מנורה בביתו. האם יש ערך למעשה האנושי אל מול האינסוף האלוקי? שיח לשבת פרשת בהעלותך.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435