בא”י מגן אברהם… ושרה

צבי ויינגרטן • תשס"ט

על ייחודו של אברהם וייחודה של שרה ואיפה זה שם אותנו. שיח לשבת לך לך.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435