בבא קמא 1: “המניח”, סוגיית הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז שבט תשע"ט

הרב אורי ליפשיץ פותח בלימוד פרק שלישי -המניח- עם חבורת ‘בתורתו יהגה’, סוקר בקצרה את פרק המשניות ומרחיב על סוגיית הפתיחה והעיצוב שהיא מעניקה לרשות הרבים

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435