בבא קמא 13: "שליחותייהו"

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג אייר תשע"ט

שיעור בסוגיה בפרק "החובל", על סמכות הדיינים בבבל אל מול סמכות הדיינים בארץ ישראל, ועל אופי השליחות ופסיקת הדין בבבל