בבא קמא 18: “הכשרתי במקצת נזקו”

הרב נעם סמט • ט"ז טבת תשע"ט

שיעור נוסף בסוגיית “כל שחבתי”, והפעם בהמשך המשנה – על הכשרה של מקצת הנזק, המחייבת בתשלומי הנזק כולו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435