בבא קמא 21: “בעלים מטפלין בנבלה”

הרב נעם סמט • כ"ג טבת תשע"ט

שיעור בסוגיית הטיפול / הזכות לקנות את נבלת הבהמה שניזוקה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435