בבא קמא 3: שיעור על המשנה

הרב נעם סמט • יג חשון תשע"ט.

שיעור עיון שלישי במסכת בבא קמא במסגרת חבורת 'בתורתו יהגה', עיסוק במשנה.