בבא קמא 6: “הנגר”

הרב אורי ליפשיץ • ה' אדר ב' תשע"ט

עיון בסוגיית “המבקע” בפרק “המניח” העוסקת בנגר וביחסי בעל העסק כלפי רשות הרבים הסמוכה לו

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435