בבא קמא 9: “לא הרי” – מימרות רבא

הרב נעם סמט • ד' בכסלו תשע"ט

עיסוק בביטוי “לא הרי…” המופיע במשנה, בעקבות אמרותיו של רבא בדף ה ע”ב, ובצל מחלוקת רב ושמואל, האם ניתן ללמוד את כל אבות הנזיקין מן הבור או מן השור.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435