בבניין ירושלים ננוחם?

צבי ויינגרטן • תשע"א

כמה מאיתנו באמת משלים את עצמם שהם מתגעגעים לבית המקדש? באמת? שיח לשבת חזון – על משמעותו של אותו געגוע, החיפוש אחריו, מציאתו.