בדרך לארץ ישראל: ש"י עגנון

הרב אלחנן ניר • תשע"א

שיעור שלישי בלימודי "המאה העשרים" ובסדרת השיעורים על ספרות עברית. הפעם מוקדש השיעור כולו ליצירת גדול הסופרים העבריים במאה העשרים, ש"י עגנון.