בוחרים בחיים

עקיבא סגל • תשס"ט

הקב”ה מציב בפנינו אופציות לבחירה בתחילת הפרשה אך מנתב ומוליך אותנו לבחירה מאוד מסויימת – האם זוהי בחירה חופשית? שיח לשבת ניצבים-וילך.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435