בחירה ותשובה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

שיעור 3

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435