הביטחון בקב”ה לפי הרב שג”ר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

הרב שג”ר על ביטחון בה’ – דו שיח עם ר’ הלל מפאריטש ועם ר’ נחמן. מתוך יום העיון ‘הברית – בעקבות הרב שג”ר. תאריך כד’ סיוון.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435