בימת שיח: בשיח בוערת אש

הרב יאיר דרייפוס • י"ח שבט תשע"ט

הרב יאיר דרייפוס בדיבורים מעוררים על אותיות הא'-ב', על ניגון ועל שפה.