בימת שיח: הלכה חיה וחיים של הלכה

הרב נעם סמט • י' סיון תשע"ט

הרב נעם סמט משוחח על האפשרות לחנך לדתיות בראי "שיטת האסימונים": כיצד משפיעה הפרקטיקה ההלכתית ועיצוב ההלכה כמרחב תרבותי על חינוך לדתיות משמעותית?