בימת שיח – הרב אורי ליפשיץ // על יחסה של הארץ אלינו בימים אלו

הרב אורי ליפשיץ •