בימת שיח: התשובה האימהית

 • 

הרב נעם סמט על הממד הנשי והאימהי בתשובה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435