בימת שיח: ספרות זולה?

הרב יוסי גמליאל • כ"א אדר ב' תשע"ט

הרב יוסי גמליאל משוחח על שילובה של הספרות והמדיה בשיח התורני, על האתגר שהיא מציבה לפתחו ועל הכנות שבה נעשה שילוב זה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435