בימת שיח: תורה ועבודה

הרב אחיה סנדובסקי • כ"ו טבת תשע"ט

הרב אחיה סנדובסקי משוחח ותוהה על ההשפעה של חיי התורה על הצלחת "העבודה" בעולם הזה