בין מסירות נפש לפנאטיות

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ז

מענה לספרו של הסופר עמוס עוז “שלום לקנאים”, באמצעות לימוד דבריהם של האר”י ור’ צדוק הכהן מלובלין על משמעותה של מסירות הנפש.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435