בין מסירות נפש לפנאטיות

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ז

מענה לספרו של הסופר עמוס עוז “שלום לקנאים”, באמצעות לימוד דבריהם של האר”י ור’ צדוק הכהן מלובלין על משמעותה של מסירות הנפש.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435