בין עם ישראל לפרודו באגינס

יהודה גזבר • תשע"ב

כשחושבים על זה לרגע – לסאורון של טולקין קווי אופי מקבילים לעמלק שאנו זוכרים בכל שנה ושנה – ואיפה נשזר גולום לתוך הסיפור? שיח לשבת זכור (תצוה).