בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 1 – התפעלות – מחלוקת ר' אהרן מסטרשלא והאדמו"ר האמצעי