בין שמחה להצהרה ובין מקדש לבית

הרב נעם סמט • תשס"ז

עיון בנושאים השונים העולים במהלך סוגיית ‘מאי חנוכה’ והשוואתם למצוות הדלקת הנר, מאירים באור חדש את הדיונים ההלכתיים העולים לדיון במהלך הסוגייה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435