בינה להבין

ר' דוד פוקס • תשס"ט

ביאור האגדתא התמוהה על רב אשי שאינו מרוצה מההספדים המתוכננים עליו, תוך ביאור פועלם החשוב של אנשי הכנסת הגדולה ש”החזרת העטרה ליושנה” שלהם כרוכה דוקא בחדשנות גדולה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435