בינה להבין

ר' דוד פוקס • תשס"ט

ביאור האגדתא התמוהה על רב אשי שאינו מרוצה מההספדים המתוכננים עליו, תוך ביאור פועלם החשוב של אנשי הכנסת הגדולה ש"החזרת העטרה ליושנה" שלהם כרוכה דוקא בחדשנות גדולה.