ביקורת טקסט

צבי ויינגרטן • תשע"ב

האמנם לא נותר לנו אלא להסתכל על הטקסט המקראי בעיניים שאינן שופטות ואינן מגיבות? ומאידך – מה ישאר בידינו עת נבקר את אבותינו בעיניים אליטיסטיות? שיח לשבת פרשת ויצא.