ביקורת פתע

אורי דוד שוק • תשע"ב

משה נתקל בביקורת קשה מצד קורח, דתן ואבירם. כיצד הוא מגיב? ומה היחס בין כל זה אלינו? שיח לשבת קורח – על משה שמצוי לפתע עמוק בביקורת.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435