מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 1: אדמה, ארץ ומדינה

איתן אברמוביץ • י"א אייר תשע"ה

שיעור ראשון בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על המקום כמנוחה, ועל ההבחנה בין אדמה, ארץ ומדינה והשלכותיה.