בלעם ובחירה

יהל גמליאל • תש"ע

חז”ל משווים בין בלעם לאברהם אבינו ובין בלעם למשה רבנו אבל למי מהם הוא באמת דומה? שיח לשבת בלק.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435