בקיאות בנביאים ראשונים 7: ישעיהו פרק ו

הרב נעם סמט • תשע"ז

עיון בחזון המרכבה של ישעיהו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435