בקיאות בנביאים ראשונים 8: ישעיהו פרק ז חלק א

הרב נעם סמט • תשע"ז

מלחמתו של אחז ברצין מלך ארם ובפקח בן רמליהו, ומשמעותן של הבריתות הנכרתות בפרק זה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435