בקיאות ברצוא ושוב: מעשה בחכם ותם ג

זוהר מאור • שבט תשע"ז

סיכום העיון במעשה בחכם ותם.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435