בקיאות ברצוא ושוב: מעשה ממלך עניו חלק א

זוהר מאור • טבת תשע"ז

עיון בסיפורו של רבי נחמן.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435