בקיאות ברצוא ושוב: מעשה ממלך עניו חלק ב

זוהר מאור • טבת תשע"ז

המשך העיון בסיפורו של רבי נחמן.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435