בקיאות ברצוא ושוב: מעשה ממלך עניו חלק ב

זוהר מאור • טבת תשע"ז

המשך העיון בסיפורו של רבי נחמן.