התיתכן קדושה שלישית במציאות הידועה?

הרב יואל בן נון • תשע"ה

התארח בבית המדרש הרב יואל בן נון לשיעור על יסודות קדושה ראשונה ושנייה – בין עזרא ליהושע ובין ברית בין הבתרים וברית המילה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435